Masia Can Casanovas

Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de la masia de can Casanovas, que l’Ajuntament de Terrassa està portant a terme per reforçar l’estructura i la coberta de l’immoble, amb la finalitat de revertir el seu deteriorament. La major part dels treballs, que duraran sis mesos, estan orientats a aturar les filtracions d’aigua, que poden accelerar la degradació de la masia, i d’altra banda a millorar el seu tancament exterior per a garantir la seguretat.

A la planta baixa de l’edifici s’ha previst la reparació i substitució de les bigues del sostre i els pilars, la recuperació de paviments i rajoles originals i el sanejament i reconstrucció d’elements que havien caigut parcialment. Els treballs a la primera planta són molt semblants, tot i que en aquest cas, la retirada de paviments afegits amb posterioritat a la construcció de la masia té especial importància, perquè permetrà recuperar el paviment hidràulic en mosaic de la sala, un dels elements més destacats de la masia. També s’enderrocaran algunes ampliacions que no existien a l’esquema original de l’edifici.

A la planta de sota coberta, la intervenció se centra en el sanejament dels elements estructurals de les cobertes i la revisió dels falsos sostres i de les llates, és a dir, les peces que se situen entre biga i biga per a crear un entramat sobre el qual bastir el terra del pis següent. Finalment, a les cobertes, es retiraran les teules originals per introduir mesures que millorin l’aïllament. Posteriorment es recol·locaran les mateixes teules sempre que sigui possible, encara que en alguns casos s’hauran de substituir per altres de noves. D’altra banda, tots els tancaments exteriors de la masia es consolidaran per tal d’evitar l’accés de persones no autoritzades.

Aquesta actuació compta amb un pressupost de 216.741,25 euros. Les obres les duu a terme l’empresa Construcciones Fertres.

La Masia de can Casanovas està ubicada al districte 3, en el triangle format per la carretera de Rubí, el carrer de Colom i l’autopista C-58. Al voltant de l’edifici, que data del segle XVI, es va desenvolupar durant segles activitat agrícola. Avui dia la finca, de propietat municipal, acull, a banda de la mateixa masia, una de les deixalleries municipals i un conjunt d’horts urbans, també municipals.

  font www.naciodigital.cat